وزیر ارتباطات

تکنولوژی

میزان تشعشعات رادیویی کشور از زبان وزیر ارتباطات


با وجود نگرانی‌ها درباره تشعشعات رادیویی و امواج الکترومغناطیسی، مسوولان معتقدند با توجه استانداردهای موجود، در کشور عددی بالاتر از…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک