ویروس های کامپیوتری

تکنولوژی

۹ تا از خطرناک ترین ویروس های کامپیوتری جهان


خیلی از ما در زندگیمون کامپیوتری داشتیم که بعضی اوقات کار های عجیب غریب می کرده. تهدیدات زیادی در دنیای…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک