ویروس های کامپیوتری

تکنولوژی

۹ تا از خطرناک ترین ویروس های کامپیوتری جهان


خیلی از ما در زندگیمون کامپیوتری داشتیم که بعضی اوقات کار های عجیب غریب می کرده. تهدیدات زیادی در دنیای…