پایان زندگی بشر

فضا

سياره شناس آمريكايى در مصاحبه اى زمان احتمالى برخورد ماه با زمين را پيش بينى كرد.


۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) اين كارشناس احتمال مى دهد كه كره ماه و زمين مى توانند بعد…