پیامک‌ها اطلاعات شما را فاش می‌کنند

آموزش

پیامک‌ها اطلاعات شما را فاش می‌کنند


کارشناسان فناوری هشدار داده اند پیامک ها احتمال دارد اطلاعات کاربران را فاش کنند زیرا اطلاعات آنها رمزگذاری نمی شود….

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک