کروم

آموزش

اموزش فعال سازی تم تیره در کروم


در نسخه‌ی جدید کروم و درکنار برخی امکانات جدید، برای کاربران ویندوز ۱۰ امکان استفاده از dark mode هم فراهم…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک