کوای لیانگ

ورزش

ساب_زیرو


ساب-زیرو (به انگلیسی: Sub-Zero) عنوان دوشخصیت ساختگی درمجموعه بازی‌های مبارزه‌ای مورتال کامبت است که هردوهمانندمبارزانی قدرتمندودارای توانایی ذاتی برای کنترل…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک