کیفیت نامطلوب

تکنولوژی

کیفیت نامطلوب پیام‌رسان‌ها و موتور‌های جستجوی داخلی


۳ / ۵ ( ۲ امتیاز ) با محدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به خدمات بین‌المللی، سرویس‌دهنده‌های داخلی نیز برای…