کیفیت نامطلوب

تکنولوژی

کیفیت نامطلوب پیام‌رسان‌ها و موتور‌های جستجوی داخلی


با محدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به خدمات بین‌المللی، سرویس‌دهنده‌های داخلی نیز برای برطرف کردن نیازهای ضروری کاربران خود با…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک