گذشته کره زمین

فضا

کره زمین از گذشته تا کنون


۵ / ۵ ( ۶ امتیاز ) زمین ، سومین سیاره نزدیک به خورشید و بزرگترین سیاره در میان سیارات…