گوشی همراه را در دست رانندگان تشخیص می‌دهند

تکنولوژی

دوربین‌های ترافیکی استرالیا، گوشی همراه را در دست رانندگان تشخیص می‌دهند


در یکی از ایالت‌های استرالیا دوربین‌های شهری به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که بتوانند از رانندگانی که در حال رانندگی با…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک