JPEG

تکنولوژی

اپل در نبرد برسر مالکیت معنوی فرمت ProRes Raw از شرکت RED شکست خورد.


این دعوای حقوقی که از ابتدای سال جاری با امتناع اپل از پرداخت حق پتنت یکی از محصولات شرکت RED…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک