mysql

آموزش

شیمی ۲ پایه ۱۱


شیمی ۲ پایه ۱۱ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید عضویت…

آموزش

ساخت جدول درmysql


ساخت جدول درmysql پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پودمان ۴ واحد یادگیری ۵ دانلود گپ باعضویت در…

آموزش

ساخت دیتا بیس درmysql


ساخت دیتا بیس درmysql پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پودمان ۴ واحد یادگیری ۵ دانلود گپ باعضویت…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک