SQL

تکنولوژی

خیز مایکروسافت برای تسخیر اینترنت اشیاء


 با پیشبرد برنامه‌های خود در اینترنت اشیاء قصد دارد با عرضه‌ی محصولات متنوع، این بخش را به تسخیر خود درآورد….

آموزش

حملاتsqlوراههای مقابله با ان


هنگام ایجاد یک سایت، در لیست اولویت های شما امنیت آنباید جایگاه بالایی داشته باشد. امروزه بسیاری از افراد ازابزارهای…

آموزش

کد های SQL در Access


Access برنامه ای است برای مدیریت و ایجاد بانک اطلاعات. ابتدا برای شناختن این برنامه اول باید بانک اطلاعات رابشناسید.به…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک