Swim

ورزش

رشته ورزشی شنا


۵ / ۵ ( ۱۳ امتیاز ) مقدمه شنا «Swimming» در کنار این که یک ورزش به حساب می آید…