احترام گذاشتن به مردان

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

با احترام گذاشتن به مرد، می‌توان او را برای همیشه داشت شوهر شما نظیر بسیاری از مردان، از لحاظ عاطفی به یک جام خالی می ماند. به خاطر بسپارید، او یاد گرفته است که احساساتش را برای خودش نگاه دارد، در حقیقت آن را در خود خفه کند. دنیای مرد ها استدلالی و زنها احساسی است. راز صمیمیت میان این دو درک تفاوت هایشان است. مردها اگر مجبور باشند بین عشق و احترام یکی را انتخاب کنند، بیشترشان ترجیح می دهند تنها بمانند تا این که به آنها بی احترامی شود! از سوی دیگر اکثر خانم ها به عشق و محبت بیشتر علاقه نشان داده اند. در واقع همان قدر که بشر نیازمند هواست زن به عشق نیاز دارد و مرد به احترام. اگر مردها و زن ها بتوانند یکدیگر را به درستی درک کنند، می توانند کنار هم زندگی آرام و بی دغدغه و پر از عشق و احترامی داشته باشند. نگاه به یک زندگی عاشقانه از دید همسرتان کمک می کند تا فکر نکنید حال زندگیتان خوب نیست…

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک