استفاده از تگ i در html

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

اموزش تگ <i>

امروز میخام استفاده از تگ <i> در دستور html را در اینجا قرار بدم.

 

طرز استفاده از این تگ در داخل html است و به این صورت است زیر نوشته میشود:

<html>

<title> یک متن دلخواه <title>

<body>

 

 

<body>

<html>

دستورات و تگ هایی که استفاده میکنید باید در داخل بازه <body> نوشته شود.

کارایی و کاربرد تگ i:

تگ i متن یا جمله ها را به صورت کج یا زاویه دار یا به اصطلاح ایتالیک در می اورد(italic).

و کارایی ان در html  به صورت زیر است:

<body>

<i> متنی به صورت دلخواه </i>

<i> دوباره متنی دلخواه </i>

<body>

توجه داشته باشید چند بار میشود پشت سر هم از این‌تگ در بازه <body> استفاده کرد.

و برای یاد اوری وقتی میخاهید از تگ <i> استفاده کنید حتما در اتمام قبل از i دوم یک/ گزاشته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک