باورهای غلط در مورد ویروس کرونا -قسمت اول

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

باورهای غلط در مورد ویروس کرونا -قسمت اول

با شیوع بیماری کرونا همزمان با ارایه اطلاعاتی در فضای مجازی ، شایعات و باورهای غلط زیادی هم در بین مردم رواج پیدا کرده که بعضی از آنها تاثیر بدی بر زندگی عادی خانواده ها گذاشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک