تگ sup در html

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

معرفي تگ sup

محتواي درون تگ sup به صورت بالانويس نمايش داده ميشود.
بالا نويس ها معمولا به انداز نصف ارتفاع يک کارکتر بالاتر از بقيه کارکترها قرار ميگيرند و نسبت به متن هاي اطرافشان کوچکتر هستند.

کاربرد تگ sup

از تگ sup ميتوان براي نمايش توان در فرمول هاي رياضي استفاده کرد.
براي درک بهتر تگ sup به مثال زير توجه کنيد:
<p>
۴sup
</p>
تگ sup در تمامي مرورگر ها پشتيباني ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک