زیست شناسی دوازدهم/فصل ششم/گفتار اول/مبحث ساختار برگ

5/5 - (1 امتیاز)

فایل صوتی.زیست شناسی دوازدهم ،

فصل ششم،

گفتار اول،

مبحث ساختار برگ

با سپاس از دبیر محترم درس زیست شناسی جناب آقای خاکیان، نیروی سابق ناحیه یک مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک