سياره شناس آمريكايى در مصاحبه اى زمان احتمالى برخورد ماه با زمين را پيش بينى كرد.

5/5 - (1 امتیاز)

اين كارشناس احتمال مى دهد كه كره ماه و زمين مى توانند بعد از ٦٥ ميليارد سال با هم برخورد كنند. پيش بينى آقاى بارنس در حالتى درست خواهد بود كه در اين مدت سيستم “زمين-ماه” توسط خورشيد از بين نرود.

دليل اين برخورد كند شدن چرخش زمين بر دور مدار خود خواهد بود. طبق محاسبات ديگرى،اين برخورد بعد از تقريبا ٥٠ ميليارد سال ديگر رخ مى دهد. در اين زمان مدت چرخش ماه حول محور خود به ٤٧ شبانه روز خواهد رسيد.

در حال حاضر كره ماه يك چرخش كامل حول مدار خود را در ٢٧ شبانه روز انجام مى دهد و هميشه از يك طرف به سمت زمين است.

كره ماه با سرعت ٤ سانتى متر در سال از زمين فاصله مى گيرد. تقريبا بعد از ٦ ميليارد سال خورشيد به يك سياره سرخ عظيم تبديل خواهد شد و سياره هاى ديگر نظير عطارد و زهره را نابود خواهد كرد. اكثر دانشمندان بر اين عقيده هستند كه در اين زمان زمين نيز از بين خواهد رفت

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک