فایل صوتی.زبست شناسی دوازدهم مبحث واکنش های مستقل از نور

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

فایل صوتی.زبست شناسی دوازدهم ،

فصل ششم،

گفتار دوم،

مبحث واکنش های مستقل از نور،

با سپاس از دبیر محترم درس زیست شناسی جناب آقای خاکیان، نیروی سابق ناحیه یک مشهد

دیدگاهتان را بنویسید