فضای سایبری چیست:

5/5 - (3 امتیاز)

فضای سایبری چیست:
فضای سایبری: به مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان از طریق کامپیوتر و مسائل مخابراطی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود.یک سیستم آنلاین نمونه ای از فضای سایبری است که کاربران آن میتواننداز طریق ایمیل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.برخلاف فضای واقعی,در فضای سایبری نیاز به جابجایی های فیزیکی
نیست وکلیه اعمال فقط از طریق فشردن کلید ها یا حرکت ماوس صورت می گیرد.

واژه “فضای سایبر” را نخستین بار ویلیام گیبسون (William Gibson) نویسنده داستان علمی تخیلی در کتاب نورومنسر  در سال ۱۹۸۴ به کار برده است.

فضای سایبر در معنا به مجموعه‌هایی از ارتباطات درونی انسان‌ها از طریق کامپیوتر و وسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود.

یک سیستم آنلاین نمونه‌ای از فضای سایبری است که کاربران آن می‌توانند از طریق ایمیل با یکدیگر ارتباط بر قرارکنند. بر خلاف فضای واقعی، در فضای سایبر نیاز به جابجایی‌های فیزیکی نیست و کلیه اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها یاحرکات ماوس صورت می‌گیرد.

این عدم جابجایی فیزیکی، محققان را واداشت که به مطالعه برخی شباهت‌های فضای سایبر با حالت های نا هشیاری، بخصوص حالت‌های ذهنی‌ای که در رویا ها ظاهر می‌شوند، بپردازند.

آنان با الهام از گفته های یکی از رهبران بزرگ “ذن” به نام چانگ تزو برای تحقیقات خود در زمینه کشف شباهت‌هایی بین فضای سایبر و رویا بهره جسته اند. گفته می شود که:

“چانگ تزو شبی در خواب می بیند که یک پروانه شده است. وقتی بیدار می شود با خود می اندیشد: آیا من مردی هستم که خواب می بیند پروانه شده است، یا اینکه پروانه ای هستم که اکنون خواب می بیند یک”مرد” شده است. “

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک