لیست کامل تگ های HTML به ترتيب حروف الفبا

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

در اين قسمت ليست کامل تگ هاي HTML که در بخش آموزش HTML ، توضيحات مربوط به آنها ارائه شده است قرار دارد.

رديف نام تگ توضيح مختصر
۱ < a > براي ايجاد يک لنگر (پیوند) به کار مي رود .
۲ < abbr > براي ايجاد يک مخفف براي يک عبارت بزرگتر به کار مي رود .
۳ < acronym > براي ايجاد يک مخفف براي يک عبارت بزرگتر به کار مي رود .
۴ < address > براي نوشتن يک آدرس در متن به کار مي رود .
۵ < area > مشخص کننده يک ناحيه در نقشه هاي تصويري است .
۶ < b > براي توپر کردن نوشته ( Bold ) به کار مي رود .
۷ < base > براي تعيين خواص پايه در يک صفحه به کار مي رود .
۸ < bdo > نوشته را بر اساس خاصیت dir=rtl یا dir=ltr ازچپ به راست یا راست به چپ می نویسد.
۹ < big > باعث بزرگتر نمايش داده شدن نوشته در يک متن مي شود .
۱۰ <blockquote> براي ايجاد يک نقل قول به کار مي رود .
۱۱ < body > بدنه اصلي محتويات صفحه وب را تشکيل مي دهد .
۱۲ < br > براي ايجاد يک خط جديد به کار مي رود .
۱۳ < button > براي ايجاد دکمه هاي وب به کار مي رود .
۱۴ < caption > براي تعيين عنوان يک جدول به کار مي رود .
۱۵ < cite > باعث نمايش کج نوشته به کار مي رود .
۱۶ < code > براي نمايش متن همانند محيط هاي برنامه نويسي به کار مي رود .
۱۷ < col > براي دسته بندي گروهي از ستون هاي يک جدول به کار مي رود .
۱۸ < colgroup > براي دسته بندي گروهي از ستون هاي يک جدول به کار مي رود .
۱۹ < dd > براي ايجاد ليست هاي معني به کار مي رود .
۲۰ < del > براي نمايش متن حذف شده درصفحه به کار مي رود .
۲۱ < div > براي تقسيم فضا در صفحات وب به کار مي رود .
۲۲ < dl > براي ايجاد ليست هاي معني به کار مي رود .
۲۳ < dt > براي ايجاد ليست هاي معني به کار مي رود .
۲۴ < em > براي نمايش نوشته به صورت کج به کار مي رود .
۲۵ < fieldset > براي ايجاد يک کادر به دور محتويات خود به کار مي رود .
۲۶ < form > براي ايجاد يک فرم در صفحه به کار مي رود .
۲۷ <h1> تا <h6> براي ايجاد انواع تيترها در نوشته به کار مي رود .
۲۸ < head > در برگيرنه اطلاعات کلي درباره سند وب است .
۲۹ < hr > براي ايجاد يک خط در عرض صفحه به کار مي رود .
۳۰ < html > محدوده اصلي کد HTML يک صفحه را تعيين مي کند .
۳۱ < i > براي نمايش نوشته به صورت کج به کار مي رود .
۳۲ < img > براي قرار دادن تصوير در صفحه به کار مي رود .
۳۳ < input > براي ساختن انواع کتنرل هاي HTML به کار مي رود .
۳۴ < ins > براي مشخص کردن متن هاي جديد وارد شده در يک صفحه به کار مي رود .
۳۵ < kbd > براي نمايش متن همانند محيط هاي برنامه نويسي به کار مي رود .
۳۶ < label > براي ايجاد يک عنوان ( نماد متني ) در صفحه به کار مي رود .
۳۷ < legend > براي ايجاد عنوان يک کادر fieldset به کار مي رود .
۳۸ < li > براي تعريف يک آيتم در ليست به کار مي رود .
۳۹ < link > براي برقراري ارتباط بين صفحه با يک فايل خارجي به کار مي رود .
۴۰ < map > براي ايجاد يک نقشه تصويري به کار مي رود .
۴۱ < meta > در بر گيرنده اطلاعات کلي درباره محتويات يک صفحه جهت استفاده موتورهاي جستجو است .
۴۲ < noscript > براي تعيين جايگزين يک اسکريپت در يک صفحه به کار مي رود .
۴۳ < object > براي پيوند يک شي خارجي با صفحه به کار مي رود .
۴۴ < ol > براي ايجاد ليست هاي ترتيبي به کار مي رود .
۴۵ < optgroup > براي دسته بندي گزينه هاي يک ليست به کار مي رود .
۴۶ < option > براي ايجاد يک ليست در صفحه به کار مي رود .
۴۷ < p > براي ايجاد يک پاراگراف در صفحه به کار مي رود .
۴۸ < param > براي تعيين تنظيمات زمان اجراي يک شي خارجي در صفحه به کار مي رود .
۴۹ < pre > براي نمايش متن به همان صورت اوليه به کار مي رود .
۵۰ < q > براي ايجاد يک نقل قول به کار مي رود .
۵۱ < samp > براي نمايش متن همانند محيط هاي برنامه نويسي به کار مي رود .
۵۲ < script > براي تعيين يک اسکريپت در صفحه به کار مي رود .
۵۳ < select > براي ايجاد يک ليست باز شو به کار مي رود .
۵۴ < small > براي نمايش متن به صورت کوچکتر به کار مي رود .
۵۵ < span > براي تقسيم متن به کار مي رود .
۵۶ < strong > براي نمايش درشتر متن به کار مي رود .
۵۷ < style > براي قالب بندي تگ هاي HTML و صفحات به کار مي رود .
۵۸ < sub > براي ايجاد يک زير نويس به کار مي رود .
۵۹ < sup > براي ايجاد يک انديس به کار مي رود .
۶۰ < table > براي ايجاد جداول به کار مي رود .
۶۱ < tbody > شامل محتويات و بدنه اصلي يک جدول مي شود .
۶۲ < td > براي ايجاد يک خانه جدول به کار مي رود .
۶۳ < textarea > براي ايجاد يک کادر متن به کار مي رود .
۶۴ < tfoot > براي تعيين عنوان انتهاي يک جدول به کار مي رود .
۶۵ < th > براي ايجاد يک سر عنوان براي جدول به کار مي رود .
۶۶ < thead > براي ايجاد يک سر عنوان براي جدول به کار مي رود .
۶۷ < title > براي ايجاد متن tooltip درباره عناصر به کار مي رود .
۶۸ < tr > براي ايجاد يک سطر جدول به کار مي رود .
۶۹ < tt > باعث نمايش متن به صورت نوشته هاي تلگراف به کار مي رود .
۷۰ < u > براي خط زيردار کردن نوشته به کار مي رود .
۷۱ < ul > براي ايجاد ليست هاي نشانه اي به کار مي رود .
۷۲ < var > براي نمايش متن همانند محيط هاي برنامه نويسي به کار مي رود .
۷۳ < !– … — > براي ارائه توضيحات دلخواه در صفحه HTML به کار مي رود .
۷۴ <!DOCTYPE> نوع و نسخه زبان برنامه نويسي مورد استفاده در صفحه وب را مشخص مي کند .

شما از یکی از پر بازدیدترین محتوای وب سایت رنگینه بازدید می‌کنید. امیدواریم توضیحات این صفحه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در صورتی که دیدگاهی در این زمینه دارید در بخش دیدگاه‌های پایین درج کنید

 

تمرین تگb

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<address>
Written by <a href=”mailto:webmaster@example.com”>Jon Doe</a>.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

</body>
</html>

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک