فیلم های آموزشی

آموزش

شیمی ۱۲-فصل ۴-خانم رمضانی


شیمی ۱۲ فصل ۴ خانم رمضانی دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع…

آموزش

شیمی ۱۲-فصل ۴-خانم رمضانی۱


شیمی ۱۲-فصل ۴-خانم رمضانی۱ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید عضویت…

آموزش

معماری یازدهم فنی و حرفه ای -عناصر جزئیات


معماری یازدهم فنی و حرفه ای عناصر جزئیات دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین…

آموزش

نقشه کشی با کامپیوتر معماری دوازدهم -خانم جهانگشته


نقشه کشی با کامپیوتر معماری دوازدهم خانم جهانگشته دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین…

آموزش

ادبیات متوسطه اول درس دوازدهم پایه هشتم


ادبیات متوسطه اول درس دوازدهم پایه هشتم دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها…

آموزش

علوم پایه هفتم – فصل ۱۱


علوم پایه هفتم – فصل ۱۱ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع…

آموزش

ادبيات فارسي پايه نهم – درس ۱۱


ادبيات فارسي پايه نهم درس ۱۱ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع…

آموزش

فیزیک دهم-گرماسنجی


فیزیک دهم گرماسنجی سرکار خانم تیموری دبیر ناحیه یک مشهد دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از…

آموزش

فیزیک دهم گرمای نهان ذوب و تبخیر


فیزیک دهم گرمای نهان ذوب و تبخیر سرکار خانم تیموری دبیر ناحیه یک مشهد   دانلود گپ باعضویت در کانال…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک