فیلم های آموزشی

عملگرهای منطقی
آموزش

عملگرهای منطقی


نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی) فصل: یادگیری دهم صفحه کتاب از تا: ۲۴۶…

عملگرهای منطقی
آموزش

عملگرهای منطقی


نام کتاب: تولید محتوای الکترونیک پایه دهم پودمان: پنجم (حل مسائل شرطی) فصل: یادگیری نهم صفحه کتاب از تا: ۲۳۷…

آموزش

انسان و محیط زیست پایه ۱۱


انسان و محیط زیست پایه ۱۱ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع…

آموزش

نگارش ۲ پایه ۱۱-درس ۵


نگارش ۲ پایه ۱۱-درس ۵ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید…

آموزش

فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته تجربی


فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته تجربی دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع…

آموزش

شیمی ۲ پایه ۱۱


شیمی ۲ پایه ۱۱ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید عضویت…

آموزش

ساخت جدول درmysql


ساخت جدول درmysql پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پودمان ۴ واحد یادگیری ۵ دانلود گپ باعضویت در…

آموزش

ساخت دیتا بیس درmysql


ساخت دیتا بیس درmysql پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پودمان ۴ واحد یادگیری ۵ دانلود گپ باعضویت…

آموزش

تاریخچه sql


تاریخچه sql فیلم شماره ۱۱۲۰۸ کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب دانلود گپ باعضویت در کانال زود…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک