حباب دات کام چگونه بوجود آمد؟ چه تاثیری از خود بر جای گذاشت؟

آموزش

حباب دات کام چگونه بوجود آمد؟ چه تاثیری از خود بر جای گذاشت؟


حباب دات کام یا همان حباب اینترنتی این حباب اینترنتی در سال ۱۹۹۷ شروع شد. در ۲۰۰۰ به اوج رسید…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک