شیمی

آموزش

شیمی ۱۲-فصل ۴-خانم رمضانی


شیمی ۱۲ فصل ۴ خانم رمضانی دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع…

آموزش

شیمی ۱۲-فصل ۴-خانم رمضانی۱


شیمی ۱۲-فصل ۴-خانم رمضانی۱ دانلود گپ باعضویت در کانال زود تر از دیگران از جدید ترین ویدیوها مطلع شوید عضویت…

آموزش

شیمی پودمانی ۴ کتاب فنی و حرفه ای


شیمی پودمانی ۴ کتاب فنی و حرفه ای مبدل کاتالیستی

آموزش

فصل ۴ شیمی ۱۲ ریاضی و تجربی


فصل ۴ شیمی ۱۲ ریاضی و تجربی مبدل کاتالیستی

آموزش

فصل ۴ شیمی ۱۲ ریاضی و تجربی


فصل ۴ شیمی ۱۲ ریاضی و تجربی پاسخ صفحه ۹۸

آموزش

فصل ۴ شیمی ۱۲ ریاضی و تجربی


فصل ۴ شیمی ۱۲ ریاضی و تجربی پاسخ صفحه ۹۷

آموزش

شیمی پاسخ خود را بیازمایید ص۹۲


فایل صوتی:شیمی دوازدهم ، پاسخ خود را بیازمایید ص ۹۲

آموزش

شیمی ۱۲ فصل ۴ شناسایی آلاینده ها


فایل صوتی:شیمی دوازدهم ، شناسایی آلاینده ها  

آموزش

شیمی ۱۲ فصل ۴ انرژی فعال سازی در واکنشها


فایل صوتی:شیمی دوازدهم ، انرژی فعال سازی در واکنشها  

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک