فلاپی دیسک

تکنولوژی

همه چیز درمورد فلاپی دیسک


فلاپی دیسک چیست؟ فلاپی دیسک، یا دیسک نرم وسیله‌ای برای ذخیره اطلاعات است که از یک صفحه (دیسک) مدور نازک…

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک