نحوه گرفتن چندفایل همزمان در c#

لطفانظرخودرا ثبت نمایید

شاید برایتان پیش آمده باشد که در visual studio نتوانید با کمک دستور open file Dialog نتوانسته باشید چند عکس به درون برنامه تان اضافه کنید.در ادامه با نحوه کار این دستور آشنا می شوید.

برای انتخاب چند فایل و اضافه کردن آن ها  به شیوه زیر عمل کنید:

این خط  برای فعال کردن دیالوگ است.

;()openFileDialog1.ShowDialog

برای انتخاب چند فایل همزمان از کد زیر استفاده می شود.و حالت   Multiselect  را فعال می کنیم.

;openFileDialog1.Multiselect=true

برای اینکه بتوانیم داده های مورد نظر را بگیریم از دستور foreach استفاده می کنیم.

;(foreach(string item in openFileDialog1.fileNames

}

 

{

 

برای اینکه بتوانیم با کمک دستور foreach داده هارا دریافت کنیم باید یک متغیر تعریف کنیم.

;int fn=0

;(foreach(string item in openFileDialog1.fileNames

}

(if(fn==0

}

;pictureBux1.IMagelocation=item

{

(if(fn==1

}

;pictureBux2.IMagelocation=item

{

(if(fn==2

}

;pictureBux3.IMagelocation=item

{

(if(fn==3

}

;pictureBux4.IMagelocation=item

{

;++fn

{

اگر بخواهیم فایل ها یا عکس های بیشتری را دریافت کنیم مقدار متغیر اولیه را بالا میبریم.

در این کد ، فایل را به صورت عکس دریافت کردیم(چهار عکس ).

کد به صورت کلی :

;()openFileDialog1.ShowDialog

;openFileDialog1.Multiselect=true

;int fn=0

;(foreach(string item in openFileDialog1.fileNames

}

(if(fn==0

}

;pictureBux1.IMagelocation=item

{

(if(fn==1

}

;pictureBux2.IMagelocation=item

{

(if(fn==2

}

;pictureBux3.IMagelocation=item

{

(if(fn==3

}

;pictureBux4.IMagelocation=item

{

;++fn

{

 

تهیه  شده توسط گروه :antiamjad

  آموزش های دیگر در c#

دیدگاهتان را بنویسید

خبر یک
فیلم
ثبت درخواست
پیامک